• darkblurbg

Managers werken met mij aan de volgende vraagstukken:

  • Hoe geef ik leiding aan professionals. Moet ik naar hen vooral zelfvertrouwen, stevigheid en daadkracht uitstralen, of juist wat anders? Hoe win ik mijn collega’s voor mijn visie en doelstellingen en hoe ga ik effectief om met weerstand?
  • Ik geef al jaren met veel plezier leiding, maar nu heb ik een manager boven me die ongelooflijk strak stuurt op targets. Hij verwacht ineens totaal andere kwaliteiten en competenties van me. Hoe pak ik dit aan? Wil ik me ontwikkelen op die competenties, of moest ik maar eens stilstaan bij de vraag of hier nog wel mijn geluk ligt?
  • Ik hoor vaak de klacht dat ik met mijn ambitie en gedrevenheid vaak over de mensen heen vliegen en dat ik zowel letterlijk als natuurlijk onnavolgbaar voor hen wordt. Ik moet leren in de achteruitkijkspiegel te kijken. Wat is daarvoor nodig?

Fundamenten van leidinggeven zijn volgens mij: Visie, persoonlijkheid en verbinding. Verbinding met je eigen waarden en kernkwaliteiten. Je verbinden en verbonden voelen met de mensen die er voor jou toe doen.

Praktische informatie:

Een coachingstraject bestaat normaliter uit zes  gesprekken van 1,5 uur. Deze gesprekken vinden eens per twee of drie weken plaats in Groningen.

Elk traject start  met een kennismaking waarin we uw vraag helder krijgen en waarin doelen van de coaching worden vastgesteld. Vervolgens ontvangt u mijn aanpak in concept. Na uw goedkeuring verwerk ik het concept  in een definitieve offerte.  Facultatief vindt een driegesprek plaats met u en uw leidinggevende of met de opdrachtgever.
Afhankelijk van de vraagstelling werk ik met een spelacteur. Indien relevant maakt een talentassessment onderdeel uit van het traject.