• darkblurbg

Loopbaanfase, mobiliteit en boventalligheid.

  • Ik ben achtenvijftig en betrap me steeds vaker op de gedachte dat ik nog tien jaar moet. Daar krijg ik het benauwd van en in mijn eentje kom ik daar niet goed uit. Ik wil met jou helder krijgen wat ik kan en wat ik wil. Waarop leg ik in de komende jaren mijn focus?
  • Ik geef eigenlijk al veel te lang leiding. Ik wil in de volgende fase van mijn loopbaan terug naar mijn vak. Dat confronteert me met een aantal vragen. Wie zit er nou op mij te wachten? Ik wil daarover graag met je sparren.
  • Hoe krijg ik voor elkaar dat mijn grote ervaring, vakkennis en netwerk nog veel meer door mijn collega’s wordt gewaardeerd, maar vooral ook wordt benut?
  • Bij ons wordt gereorganiseerd. Zal ik van de gelegenheid gebruik maken me te melden als vrijwillig boventallig? En dan?
  • Ik ben gedwongen boventallig. Ik voel me overtollig en overbodig. Ik ben nog niet toe aan een traject bij een loopbaanadviseur. Zal ik mijn hart volgen en een hele nieuwe wending aan leven en loopbaan geven?

Recent heb ik bij enkele gemeenten  ouderen die verplicht boventallig waren begeleid. Ik deed individuele gesprekken en ik begeleidde groepsbijeenkomsten.Idealiter wisselden individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten elkaar af. De deelnemers waren nog niet toe aan een mobiliteitstraject met een loopbaanadviseur. In deze begeleiding stond centraal: Verwerken, loslaten, transitie, nieuw perspectief.

Ik train managers op de vraag hoe om te gaan met collega’s die dreigen boventallig te worden of dat recent hebben gehoord. Kennis van transitie, eigen ervaringen met loslaten en nieuw perspectief, en openstaan voor het verhaal van de ander zijn daarbij de kernthema’s.*